Finansowanie projektu
O programie

Projekt "MOLTEST BIS - walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania" jest konsekwencją projektów "Pomorski Pilotażowy Program Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca" i "Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca MOLTEST 2013". Wykonano w nich badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) u 8600 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, a następnie przeprowadzono badania molekularne w celu wykrycia sygnatury wczesnego raka płuca. Na ich podstawie opracowano 4 sygnatury molekularne oparte o wybrane białka, krążące miRNA i profil masowy peptydomu surowicy; sygnatury te poddano procesowi patentowemu. Sygnatury te charakteryzują się ponad 90% czułością i ponad 30% swoistością, co znacząco przewyższa dokładność diagnostyczną NDTK.

Planujemy przeprowadzić ocenę wartości diagnostycznej tych sygnatur na niezależnej grupie osób wysokiego ryzyka raka płuca. Przewidujemy przebadanie 7000 osób przy zastosowaniu NDTK, od których zostanie pobrana krew i przeprowadzone zostanie molekularne badanie walidacyjne. Wyniki takiego badania umożliwią komercjalizację otrzymanych sygnatur i przygotowanie testu diagnostycznego.

Program MOLTEST BIS bezpośrednio skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Jako grupę wysokiego ryzyka zgodnie z wytycznymi National Comprehensive Cancer Network i International Association for the Study of Lung Cancer określiliśmy osoby w wieku 50-79 lat, palące nałogowo papierosy (obecnie bądź w przeszłości). Program, dla osób zainteresowanych, obejmować będzie również dodatkową część kliniczną, dotyczącą nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych.

Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 58 349 31 39 we wtorki i czwartki, w godzinach od 8-14.

Dla osób zainteresowanych programem pozostajemy do dyspozycji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jak się zapisać?

Już teraz możesz dokonać zapisów do bezpłatnego programu badań przesiewowych. Jeśli chcesz wykonać bezpłatne badania tomografii komputerowej (NDTK) i spełniasz odpowiednie kryteria:

  1. Wiek 50-79 lat
  2. Palisz lub paliłeś
  3. Mieszkasz w województwie pomorskim?

Oddaj krew i skorzystaj z bezpłatnych badań tomografii komputerowej.

Zgłoś się na badanie i zadbaj o swoje zdrowie.

Pod numerem 58 349 31 39 w każdy wtorek i czwartek nasi konsultanci czekają przy telefonach.

Przypadek każdej osoby, która chce wziąć udział w badaniu zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Wstępna rejestracja telefoniczna nie gwarantuje dalszego uczestnictwa w programie.

Idea badań przesiewowych

Pierwotny rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce i na świecie. Pomimo postępu w leczeniu innych nowotworów jaki dokonał się w ostatnich latach, 5-letnie przeżycie chorych na raka płuca wciąż jest bardzo niskie. Rocznie na całym świecie na raka płuca zapada blisko 1,5 miliona osób. W krajach wysoko rozwiniętych rak płuca stanowi trzecią przyczynę zgonów - po chorobie wieńcowej i udarze mózgu. W Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych rak płuca jest drugim pod względem częstości zachorowań nowotworem złośliwym, po raku prostaty u mężczyzn i raku piersi u kobiet. Ponadto rak płuca jest odpowiedzialny za największą liczbę zgonów z powodu chorób nowotworowych, u mężczyzn przewyższając liczbę zgonów z powodu 4 kolejnych najczęstszych nowotworów łącznie, a u kobiet niemal dwukrotnie przewyższając liczbę zgonów z powodu raka piersi. Polska od wielu lat wyprzedza inne wysoko i średnio rozwinięte kraje w zakresie zachorowalności i zgonów z powodu raka płuca. W 2008 roku szacowana liczba zachorowań na ten nowotwór u obu płci wynosiła w Polsce 71,21 na 100 000 mieszkańców, był to trzeci wynik na świecie, zaraz po Węgrzech i Armenii.

Celem badań przesiewowych, które są narzędziem wtórnej profilaktyki, jest wykrycie nieprawidłowych stanów poprzedzających nowotwór lub choroby w fazie bezobjawowej, co pozwala podjąć środki zapobiegawcze lub zastosować skuteczne leczenie. Badania przesiewowe polegają na badaniu osób zdrowych bez objawów choroby z tak zwanej grupy ryzyka i podjęciu wczesnego leczenia, dla zapobiegania poważnym następstwom choroby w przyszłości.

Opracowanie molekularnego testu przesiewowego na podstawie badania krwi obwodowej jest wyjątkową szansą na polepszenie skuteczności i ograniczenie kosztów wykrycia wczesnego raka płuca w grupie wysokiego ryzyka. Zastosowanie takiego molekularnego testu diagnostycznego pozwoli ograniczyć liczbę osób, u których istnieje konieczność okresowego wykonania tomografii komputerowej jako badania przesiewowego i okresowego powtarzania tego badania. Test diagnostyczny oparty o molekularną sygnaturę wczesnego raka płuca ma więc dużą szansę na praktyczne wdrożenie jako test przesiewowy w Polsce i na świecie.

Niskodawkowa tomografia komputerowa (zastosowana w badaniach przesiewowych) daje obrazy o mniejszej rozdzielczości wystarczające jedynie do uwidocznienia guzów płuca.

Głównym celem badań przesiewowych jest zmniejszenie śmiertelności spowodowanej daną choroba.

Niestety badanie przesiewowe niesie z sobą ryzyko znalezienia zmiany, która po serii badań diagnostycznych okazuje się być zmianą łagodną. Powoduje to stres związany z wykryciem patologii oraz zwiększa poziom leku przed choroba nowotworową w trakcie procesu diagnostyki. Może również nie wykryć istniejącej patologii co przyniesie błędne poczucie bezpieczeństwa.

Projekt MOLTEST BIS skierowany jest dla osób znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka, które powinny zgłosić się do programu spełniając odpowiednie kryteria:

  1. Wiek 50-79 lat
  2. Palacze lub byli palacze

Przypadek każdej osoby , która chce wziąć udział w badaniu zostanie rozpatrzony inwidualnie.

Wstępna rejestracja telefoniczna nie gwarantuje dalszego uczestnictwa w programie.