Finansowanie projektu

Logowanie


Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed Drukuj

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zapewnia kompleksowy proces leczenia, pielęgnowania i czynnej rehabilitacji. Klinika dysponuje nowoczesną salą pooperacyjną wyposażoną w sprzęt monitorujący, salą bronchoskopową i zabiegową wyposażonymi w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i chirurgiczny. Wykonywane usługi medyczne to:

 • chirurgiczne leczenie nowotworów płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej,
 • chirurgiczne leczenie łagodnych chorób płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej,
 • operacje plastyczne tchawicy i oskrzeli,
 • leczenie przewlekłych ropniaków opłucnej,
 • chirurgiczne leczenie miastenii na drodze sternotomii lub wideotorakoskopii,
 • diagnostyka inwazyjna w obrębie klatki piersiowej,
 • videochirurgia:
  • diagnostyczna (np. zmiany rozsiane w płucach),
  • lecznicza (zabiegi resekcyjne metod VATS, miastenia, odma opłucnowa, choroba i zespół Raynauda, potliwość rąk, torbiele śródpiersia),
 • diagnostyka i zabiegi bronchoskopowe, bronchofiberoskopowe, stentowanie drzewa oskrzelowego, bronchofiberoultrasonografia (EBUS),
 • chirurgiczne leczenie deformacji klatki piersiowej metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi (sposobem Nussa),
 • leczenie wola tarczycy.

Zapewniamy choremu celowane, skojarzone leczenie onkologiczne neoadjuwantowe oraz adjuwantowe jak również śródoskrzelową brachyterapię. Klinika uczestniczy w zespołach jakości  opieki medycznej, monitoringu bólu i zmęczenia w chorobie nowotworowej, jakości życia, satysfakcji pacjenta, a także w przygotowaniach do certyfikacji ISO. Prowadzimy również Pomorski Program Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca jak również Projekt "Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - Moltest 2013". W ramach Kliniki, w oparciu o doświadczenie zespołu medycznego i osób wyleczonych, powstało Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, którego prezesem jest prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski.