Finansowanie projektu

Logowanie


Projekt "Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - Moltest 2013" Drukuj

Pierwotny rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce i na świecie. Zarówno w Polsce, jak i w skali świata, liczba zgonów z powodu raka płuca jest równa liczbie zgonów z powodu czterech kolejnych (według liczby zgonów) nowotworów złośliwych. Wyleczenie dotyczy jedynie 10% chorych, co spowodowane jest późnym rozpoznaniem i stosunkowo dużą agresywnością nowotworu. Wyniki leczenia nie poprawiły się na przestrzeni ostatnich 40 lat. Zachorowanie na raka płuca dotyczy w 95% nałogowych palaczy tytoniu najczęściej w wieku od 50 do 75 lat.

Od wielu lat trwa bezskuteczne poszukiwanie badania przesiewowego w grupie wysokiego ryzyka zachorowania, które poprzez wczesne wykrycie raka płuca doprowadziłoby do zmniejszenia śmiertelności z powodu raka płuca, spełniając jednocześnie wymagane warunki socjo-ekonomiczne wprowadzenia takiego badania. W 2006 roku ukazały się wyniki międzynarodowego badania oceniającego wartość niskodawkowej tomografii komputerowej jako badania przesiewowego. Stwierdzono, że badanie to wykrywa skutecznie nowotwory płuc w najwcześniejszym stadium zaawansowania w którym ponad 90% pacjentów może być wyleczonych. Według doświadczeń autorów badania zmian ogniskowych w płucach można się spodziewać u około 30% badanych, a raka płuca u około 2-3%. Stwarza to potrzebę wytypowania osób z grupy wysokiego ryzyka, u których prawdopodobieństwo występowania nowotworu jest największe co pozwoli ograniczyć badania przesiewowe przy zastosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej do w ten sposób określonej grupy osób.

Od 17 listopada 2008 roku Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczęła ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizację "Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca" przy zastosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej, który obejmuje 8000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania: czyli palaczy papierosów w wieku 50 do 75 lat spełniających kryterium 20 paczkolat. Jako projekt towarzyszący Autorzy niniejszego opracowania mają zamiar pobierać od tych badanych, którzy wyrażą świadomą zgodę krew, która następnie będzie przechowywana w banku krwi w niskich temperaturach. Dzięki temu powstanie unikalny w skali światowej bank krwi osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca obejmujący wiele tysięcy próbek krwi. Stanowi to ogromną szansę na zastosowanie badań molekularnych, i wytypowanie testu który pomoże wyłonić z grupy wysokiego ryzyka te osoby, u których rozwój raka płuca jest szczególnie prawdopodobny.

Przedmiotem proponowanego projektu są badania genetyczne oraz badania białek surowicy krwi w celu zwiększenia skuteczności przesiewowych badań obrazowych w wykrywaniu wczesnego raka płuca oraz określenie populacji osób o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania na ten nowotwór. Projekt składa się z 5 obszarów tematycznych.